HISTORIA HUTY
      Początki istnienia Huty Metali Nieżelaznych SZOPIENICE sięgają 1834 roku, kiedy to spadkobiercy Georga Gieschego, a konkretnie firma Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben, uruchomiła w gminie Szopienice Hutę Cynku Wilhelmina
W roku 1845 uruchomiono w hucie cynku produkcję kadmu.
W tym czasie spadkobiercy Gieschego zaczęli na terenie Szopienic, Dąbrówki Małej i Roździenia całe hutnictwo cynku. W 1861r. w drodze wymiany za hutę cynku DAWID wraz z kopalnią KRÓL SAUL w Chropaczowie przejęli hutę PAWEŁ z udziałem ABENDESTERN w Dąbrówce Małej.

Po wielu problemach prawnych związanych z ochroną środowiska, w 1864r uruchomiono hutę ołowiu na pograniczu Dąbrówki Małej w pobliżu huty PAWEŁ. Hutę nazwano WALTER CRONECK od nazwiska dyrektora kolegium reprezentantów firmy Gische. W roku 1880 odkupiono od A.Wolffa hutę NORMA, natomiast po nabyciu terenu na południe od huty PAWEŁ wzdłuż linii kolejowej Szopienice-Siemianowice uruchomiono kolejną hutę cynku BERNHARDI.
W 1900 r. zespół szopienickich hut, zatrudniający 2124 robotników osiągnął produkcję cynku wysokości 24 822 ton. Na londyńskiej giełdzie metali szczególnie poszukiwane były tzw. ekskluzywne marki WH i PH z hut WILHELMINA i PAWEŁ.
      Po rozbudowie i modernizacji na szeroką skalę z początkiem XX wieku zespół szopienickich hut stał się największym ośrodkiem produkcji metali nieżelaznych na Śląsku, zaś w zakresie produkcji kadmu największym producentem na świecie. W 1928 r. uruchomiono najnowocześniejszą elektrolizę cynku. W 1912 roku uruchomiono Prażalinie Blędy "SAEGER"
oraz Hutę Cynku UTHEMANN.
      Okres po II wojnie światowej zmienia zdecydowanie oblicze hut szopienickich. W latach 1947-1949 wybudowano wydział rafinerii miedzi, składający się z oddziału pieców topielno-rafinacyjnych i elektrolitycznej rafinacji miedzi. W roku 1950 z Zakładów Cynkowych SZOPIENICE utworzono przedsiębiorstwo o nazwie Zakłady Hutnicze SZOPIENICE. Dalsza modernizacja zakładu to uruchomienie w 1955 r. Produkcji srebra, a w 1958r. dla przemysłu chemicznego ciekłego SO2.
     Na szeroką skalę restrukturyzacja i decydujące zmiany w rozwoju przedsiębiorstwa to okres po 1970 roku. Huta o zdecydowanie hutniczym charakterze z uciążliwymi technologiami przeobraża się w przedsiębiorstwo przetwórcze. Z dniem 27 lipca 1972 r. przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Huta Metali Nieżelaznych SZOPIENICE.

     W roku 1973 uruchomiono Walcownię Bruzdową miedzi, wytwarzającą drut miedziany 08 do 18 mm, przy zdolności produkcyjnej 80 000 t rocznie. Produkcja ta w pełni zautomatyzowana, o najnowszej technologii, spowodowała reorganizację służb zaplecza technologicznego i technicznego. W roku 1976 po zakończeniu montażu urządzeń oddano do eksploatacji nowy oddział odlewni wałków i tulei z miedzi, brązu i mosiądzu, wytwarzanych metodą ciągłą, poziomą.

Natomiast w roku 1978 po prawie 3-letnim okresie robót budowlano- montażowych ukończono budowę największego obiektu prowadzonej inwestycji - Walcowni Taśm z miedzi i jej stopów. Jest to wydział nowoczesny zaliczany do najnowocześniejszych tego typu obiektów na świecie,
a co za tym idzie stale modernizowany. W następnych latach rozszerzono asortyment produkowanych wyrobów o cienkościenne rurki, wykorzystując wolne powierzchnie produkcyjne w Walcowni Bruzdowej Miedzi.
      Z dniem 1 lipca 1998 roku Decyzją Ministra Skarbu Państwa Huta Metali Nieżelaznych SZOPIENICE została przekształcona w Spółkę Akcyjną.

      Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej począwszy od lat 80-tych do 2002 roku następowało sukcesywne zatrzymywanie szkodliwych dla środowiska naturalnego zakładów produkcyjnych koncentrując się na przetwórstwie miedzi.

      Prowadzona restrukturyzacja zakładu bardzo korzystnie uwidoczniła się w zakresie poprawy jakości wyrobów. I tak w kwietniu 1998 roku HMN Szopienice otrzymała certyfikat jakości potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganymi normami ISO 9001.

      Od 2000 roku huta funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej IMPEXMETAL, a od początku 2005 jako część giełdowego potentata BORYSZEW S.A. Ostatnie 30 lat zmian i restrukturyzacji sprawia, że HMN "Szopienice" S.A. bez obaw wkracza naprzeciw wyzwaniom Unii Europejskiej, z jednej strony ze swoimi ponad 170-letnimi doświadczeniami a z drugiej z nowoczesnymi i ekologicznymi technologiami i produktami.

W dniu 26 września 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A.  podjęło decyzję o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

Opracował Dariusz Zieleziński

**************************************************************************

Książka"150 Lat Hutnictwa Metali Nieżelaznych
w Szopienicach.
Autor: Emanuel Wilczok.

Historia huty - Adrian Juraszczyk.

okaz slajdów (pps) Historia Hut Cynku.